Prečo potrebujú PROFITEACH SOFTWARE študenti?

Úvod Q&A Prečo potrebujú PROFITEACH SOFTWARE študenti?
  • Profiteach Guitar je systém vyučovania na ktorom sa podieľajú učiteľ, študent /žiak/ aj samotný software....
  • Profiteach Guitar "ver. Student" obsahuje všetky materiály, ktoré potrebuje študent pri štúdiu hry na hudobnom nástroji...
  • Profiteach Guitar verzia pre študentov je zjednodušenou verziou software určeného pre učiteľov...práca s Profiteach Guitar verziou pre študentov je veľmi jednoduchá....hráš to čo vidíš....na obrazovke máš stále noty, tabulatúry a dvojkamerový záznam hry pravej a ľavej ruky....
  • Študent má k dispozícii jamm tracky /backing tracks/ ku každému riffu, sólu či skladbe v normálnom aj v pomalom tempe....
  • Študent má on-line prístup k internetovej komunite študujúcich....
  • Študent po zaregistrovaní do internetovej komutity má prístup k množstvu doplnkovej gitarovej literatúry a hudobnín...
  • Študent má k dispozícii tlačové výstupy hraných ukážok...