Prečo potrebuje učiteľ PROFITEACH SOFTWARE?

Úvod Q&A Prečo potrebuje učiteľ PROFITEACH SOFTWARE?
 
 • Profiteach Guitar v prvom rade zjednodušuje a uľahčuje prácu učiteľa...
 • Profiteach Guitar obsahuje plány a učebné osnovy na štyri roky štúdia...
 • Profiteach Guitar umožňuje vypracovať individálny študijný plán /krátkodobý aj dlhodobý/...
 • Profiteach Guitar ponúka kompletnú sadu nástrojov na vyučovanie hudobnej teórie...
 • Profiteach Guitar obsahuje video ukážky, riffy, sóla a skladby najväčších gitarových legiend histórie....
 • Profiteach Guitar obsahuje pdf súbory na kvalitnú tlač všetkých notových resp. grafických materiálov... 
 • Profiteach Guitar umožňuje učiteľovi vypracovať si svoj vlastný vyučovací systém, s dopĺňaním a editovaním jeho obsahu...
 • Profiteach Guitar obsahuje obrovské množstvo multimediálnych súborov, ktoré majú učiteľ aj študent stále pri sebe...
 • Profiteach Guitar obsahuje video ukážky v normálnom aj v pomalom tempe, s detailnými zábermi dvoch kamier na ľavú aj pravú ruku...
 • Profiteach Guitar pomáha učiteľovi organizovať priebeh vyučovacej hodiny...pomôckou sú tzv. “vzorové lekcie”...
 • Profiteach Guitar umožňuje učiteľovi robiť pravidelné hodnotenie každej hodiny a následne vyhodnocuje spôsob práce študenta....
 • Profiteach Guitar umožňuje pomocou súboru ponúkaných technických cvičení odhaliť a odstrániť akýkoľvek hendicap v hre...
 • Profiteach Guitar zahŕňa kompletnú administráciu učiteľa..od rozvrhu hodín a registrácii študentov, až po agendu triednej knihy...
 • Profiteach Guitar je prehľadnou knižnicou a databázou všetkých informácií, ktoré potrebuje učiteľ pri vyučovaní...
 • Profiteach Guitar obsahuje množstvo súborov na jammovanie /či už na hodine alebo doma/ - backing tracks /basa, bicie/....
 • Profiteach Guitar obsahuje materiály na organizovanie školských koncertov, na ktorých študenti predvádzajú naučené vedomosti...
 • Profiteach Guitar obsahuje sadu testovacích nástrojov /testy/ na diagnostiku chýb hlavne v teoretických vedomostiach...
 • Profiteach Guitar umožní učiteľovi dosiahnúť lepšie výsledky za kratší čas, tým sa zlepší jeho kredit a následne aj finančné ohodnotenie...
 • Profiteach Guitar umožní urobiť zo stereotypného vyučovania atraktívne hodiny plné multimediálnych prezentácií a jammovania...
 • Profiteach Guitar umožňuje prístup k internetovej komunite učiteľov a študujúcich....
 • Prifiteach Guitar umožňuje učiteľovi vyučovať hru elektrickej gitary rôznych hudobných smerov a štýlov....rock, metal, jazz, blues, funk...
 • Prifiteach Guitar poskytuje učiteľovi aj žiakovi kompletnú sadu inštruktážnych nástrojov, netreba zháňať a kupovať učebnice, noty, dvd, audionahrávky, všetko je na jednom mieste...